FANDOM


Hôm nay là Chủ nhật, ngày 21 tháng 10 năm 2018.
Toku Wiki tiếng Việt hiện có 10 bài và 16 hình.


Wiki

Biểu tượng của TokuVn Wiki

Dự án Tokusatsu (ウィキプロジェクト 特撮 Wikipurojekuto Tokusatsu?)là dự án được tạo bởi các thành viên của Wikipedia để tổ chức các bài viết và thông tin có liên quan đến một thể loại phim ảnh, chương trình truyền hình, và các phương tiện truyền thông của Nhật Bản được gọi là Tokusatsu.Bao gồm:

Cũng như các phiên bản khác:

Các bài tiêu điểm

  • chứa có tiêu điểm

Tin tức

Biểu quyết

  • chưa có biểu quyết

Tra thuật ngữ

Không có tiểu thể loại.

Tham gia xây dựng dự án

Bài viết

BÀI TRỌNG TÂM

Đặc cảnh Dekaranger

Bài căn bản

  • Các này là các bài nói về các nội dung đã ra đời trong quá khứ, phân biệt với các Bài mới
  • Các bài đang lên kế hoạch:
Tên bài Tình trạng Ghi chú
Mirai Sentai Timeranger
GoGo Sentai Boukenger
Juken Sentai Gekiranger
Engine Sentai Go-onger đang dịch
Toei Company
Tokusatsu

Bài mới

Tiêu bản

Thể loại

Dự án Tokusatsu