FANDOM


Bài viết Sửa đổi

BÀI TRỌNG TÂM Sửa đổi

Đặc cảnh Dekaranger

Bài căn bản Sửa đổi

  • Các này là các bài nói về các nội dung đã ra đời trong quá khứ, phân biệt với các Bài mới
  • Các bài đang lên kế hoạch:
Tên bài Tình trạng Ghi chú
Mirai Sentai Timeranger
GoGo Sentai Boukenger
Juken Sentai Gekiranger
Engine Sentai Go-onger đang dịch
Toei Company
Tokusatsu

Bài mới Sửa đổi

Tiêu bản Sửa đổi

Thể loại Sửa đổi